close
شهر اول
اجاره ویلا
تالار گفتمان
اجاره ویلا
استراتژی محتوا بررسی


استراتژی محتوا بررسی رفتارهای مخاطبین برای کشف علایق مخاطبین
استراتژی محتوا بررسی چشم انداز های شرکت
استراتژی محتوا تعیین کاربران هدف
استراتژی محتوا کشف موضوعات و کلمات مورد علاقه کاربران هدف
استراتژی محتوا طبقه بندی اطلاعات
استراتژی محتوا بررسی عوامل موفقیت و یا شکست رقبا
استراتژی محتوا اکنون که ویژگی های استراتژی محتوا را به خوبی میدانیم ، باید چه
کنیم؟
استراتژی محتوادر اولین قدم شما نیازمند این هستید که به درک درستی از ماهیت
کاری مجموعه خود برسید. هنگامی که به چنین درک درستی برسید ، میتوانید نسبت به
تشخیص موارد مورد علاقه مخاطبین خود اقدام نماید. پس از تشخیص علایق مخاطبین ، زمان
آن است که بر اساس چشم اندازهایی که میخواهید در آینده به آن دست پیدا کنید ،
کاربران هدف خود را مشخص کنید. کاربران هدف درواقع افرادی هستند که شما میخواهید
محتوای خود را به آنها ارائه دهید پس اکنون نیازمند این هستنید که بدانید میخواهید
چه نوع محتوایی را تولید کنید ، میخواهید این محتوا را چه زمانی منتشر کنید ، به چه
میزان و البته با چه هدفی.


ن : خلیل
ت : دوشنبه 9 بهمن 1396